Zabytki
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja

W miejscowości Chełmo znajduje się kościół pw. św. Mikołaja obecnie bezstylowy z zachowanymi ołtarzami bocznymi i w prezbiterium. W kościele nagrobek Jana Leżeńskiego z XV w. Kościół stanął prawdopodobnie na miejscu pogańskiego cmentarzyska. Pałac, niegdyś własność rodziny Wielowiejskich, w 1975 r. pałac uległ poważnym zniszczeniom na skutek pożaru. Do dziś trwają prace konserwacyjne i remontowe. Wokół pałacu znajduje się park z wieloma gatunkami drzew.

Od strony południowej miejscowości usytuowane jest najwyższe wzniesienie w woj. łódzkim – Góra Chełmo 323 m n.p.m. – z pozostałościami grodziska z X w. otoczonego czterema pierścieniami wałów obronnych. Grodzisko istniało kilkadziesiąt lat i zostało spalone. Według historyka Tomasz Nowaka były to prawdopodobnie umocnienia obronne albo miejsce kultu.

Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty:

  • kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 1573, nr rej.: 196-X-6 z 24.08.1948 oraz 217 z 2.12.1967
  • dzwonnica, XIX w., nr rej.: 722 z 27.12.1967
  • zespół pałacowy, XVII-XIX w.:
    • pałac, nr rej.: 723 z 27.12.1967
    • park, nr rej.: 296 z 31.08.1983

Przez wieś przebiega pieszy szlak turystyczny – Szlak partyzancki, oznaczony kolorem czerwonym.

Miejsca pamięci


Na terenie wsi Bartodzieje znajduje się pomnik upamiętniający poległych w walce z okupantem na wiosnę 1944 roku.