Urząd Gminy

Urząd Gminy Masłowice
97-515 Masłowice 4
tel.   (0-44) 787 46 16
fax   (0-44) 787 46 15, 16
e-mail   maslowice@zgwrp.org.pl

Wójt Gminy - Bogusław Gontkowski
Sekretarz Gminy - Zofia Jadowska
Skarbnik Gminy - Wanda Kołodziejczyk
Kierownik USC - mgr Majchrowska Edyta
Przewodniczący Rady Gminy -
Stanisław Ziółkowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Leżańska Elżbieta
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Sobiński Jan